aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Nauczyciel na miarę Europy"

Projekt stanowi odpowiedz na potrzebę uzupełnienia luki w kompetencjach nauczycieli w zakresie stosowania technik ICT podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zapewnienie kompleksowych szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie obsługi tablicy interaktywnej oraz zastosowania ICT w procesie szkolenia pozwoli nauczycielom dotrzeć bezpośrednio do uczniów stosując ich nowoczesnych oraz teleinformatyczny język. Wpłynie to na zwiększenie sprawności procesu szkolnictwa i podniesienie kompetencji zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dodatkowo oferowane będą szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, po których nauczyciele otrzymają tytuł "Ratownika" zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ważnym aspektem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do szkoleń i przeciwdziałanie dyskryminacji płci w zawodach stereotypowych. 

Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Język ICT-wspólny język"

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału 90 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych na terenach wiejskich woj. wielkopolskiego w zakresie wykorzystania metod ICT w celu osiągnięcia lepszych efektów dydaktycznych poprzez umożliwienie im udziału w kursach (krótkich formach). W ramach projektu oferujemy bezpłatne uczestnictwo we wszystkich zajęciach, bezpłatne materiały szkoleniowe i warsztatowe, certyfiakty ukończenia kursów i szkoleń , dofinansowanie do kosztów przejazdu oraz  catering na zajęciach. Po szczegółowe informację zapraszamy na strone internetową projektu: http://www.ict.firs.org.pl/

,,Uwierz w siebie" To szansa dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w projekcie podniesiesz swoje kwalifikacje i nabędziesz doświadczenia zawodowego odbywając 3 miesięczny staż zawodowy za który otrzymasz stypendium 1200 zł/ m-c.

Jeśli  mieszkasz w powiacie chodzieskim? Masz od 18 do 25 lat? Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP lub nieaktywną zawodowo?

Nie zwlekaj zapisz się do projektu już dziś, ilość miejsc ograniczona! Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu: www.uwierzwsiebie.firs.org.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Szansa dla młodych"

Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Jesteś mieszkańcem gminy Łobżenica? Masz 18-25 lat? Z nami określisz swoje predyspozycje zawodowe i będziesz mógł/mogła odbyć 4 miesięczny staż zawodowy oraz otrzymasz stypendium 1200 zł/m-c. Oferujemy  szkolenia zawodowe oraz profesjonalną opiekę doradców zawodowych i pośredników pracy. 

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.szansadlamlodych.firs.org.pl/

Strony