Czas dla zawodowców (wielkopolskie)

Dokumenty

Aktualności

czas dla zawodowców - opis projektu

02.09.2016

Projekt „Czas dla Zawodowców” jest realizowany w partnerstwie z Miastem Poznań

Projekt jest realizowany od 02.09.2016 do 31.08.2018 roku w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i zdolności do zatrudnienia wśród 154 uczniów (151 M i 3K) w Technikum Elektryczno-Elektronicznym w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu, poprzez wysokiej jakości doradztwo zawodowo – edukacyjne, warsztaty, i szkolenia zawodowe, praktyki zawodowe oraz nawiązanie ścisłej współpracy z wielkopolskimi pracodawcami ze SSE w okresie od 02.09.2016 do 31.08.2016 r.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  • Doradztwo zawodowo-edukacyjne: zajęcia grupowe , zajęcia indywidualne
  • Kurs podstawowy BHP/PPOŻ/|Pierwszej Pomocy w kontekście pracy elektryka, elektronika i zawodów informatycznych:
  • Warsztaty informatyczne:
  • Warsztaty elektroniczne:
  • Warsztaty elektryczne:
  • Staże wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów technikum, realizowane w okresie wakacyjnym
  • Kurs uprawnienia elektryczne SEP do 1kV: Kurs zakończy się egzaminem, dającym uprawnienia elektryczne.

Jeśli jesteś uczniem Technikum Elektryczno-Elektronicznym w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu i chcesz poszerzyć swoją wiedzę, zgłoś się do nas!

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:
e-mail: czasdlazawodowcow@firs.org.pl

telefonicznie: 61 642 94 46.

Biuro projektu:
ul. Hoża 1

60-591 Poznań

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży-tryb konkursowy, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wartość projektu: 916 413,49 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 824 772,14 zł