Zielone światło dla NEET!

Dokumenty

Aktualności

Uwaga, mamy pierwszą grupę

09.04.2017

Uwaga. W dalszym ciągu mamy sporo wolnych miejsc w projekcie! Także jesteś chętny aby wziąć udział w projekcie? Dzwoń odpowiemy na wszystkie pytania.

Postępy w realizacji

12.03.2017

Ogromnymi krokami zbliżamy się do rozpoczęcia kolejnego wsparcia.  Uczestnicy wykazują chęć współpracy, są zwarci i gotowi do działania. Aż miło patrzeć jak zmienia postawa i zaangażowanie naszych uczestników.

Rekrutacja. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie

01.02.2017

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci:

1)      Wsparcie doradcze:
      Analiza potrzeb klienta
      Tworzenie autoportretu
      Tworzenie portfolio uczestnika wraz z informacją o stopniu oddalenia od rynku pracy

2)      Pośrednictwo pracy
Analiza IPD i portfolio uczestnika,
Wyszukiwanie ofert pracy dla Uczestników
Promowanie ofert Uczestników
Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

Uczestnicy będą mieli zapewnioną możliwość stałego kontaktu telefonicznego i osobistego z pośrednikiem

3)      Kurs profesjonalny:
    Robotnik gospodarczy
    Pracownik call center z obsługa komputera
    Pracownik biurowy z obsługą komputera

4)      Bon szkoleniowy
Przyznanie i realizowanie bonu szkoleniowego przez Uczestnika Projektu następuje na podstawie IPD. Efektem szkoleń będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych certyfikatem.

5)      Staże zawodowe (3 miesięczny płatny staż)
Miejsca w których uczestnicy będą odbywali staż będą dobierane adekwatnie do ich potrzeb, określonych w IPD oraz uwzględnieniem kryteriów jakości i wiarygodności pracodawcy.

6)      Zatrudnienie wspomagane

Rekrutacja trwa

02.01.2017

Możecie nas spotkać w Ochotniczych Hufcach Pracy, biurach karier, punktach Caritas, Powiatowych Urzędach Pracy,  Ośrodkach Pomocy Społecznej. Ponadto jesteśmy do waszej dyspozycji w biurze projektu, pod telefonem,  także jeśli macie do nas pytania to przychodźcie, dzwońcie  lub piszcie - odpowiemy na wszystkie pytania.

Przygotowanie do pierwszego etapu w projekcie

01.12.2016

 - nabór zgłoszeń!
Uczestnicy Projektu będą zobowiązani do wypełnienie karty zgłoszeniowej wraz z deklaracją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia będzie można składać osobiście, pocztą, mailem lub faksem (zgłoszenia przesłane mailem lub faksem zostaną potwierdzone podpisem uczestnika przez rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia).

W razie problemów, nie martwcie się. Kadra zarządzająca projektem, udzieli Wam pomocy w wypełnianiu dokumentów.

Opis Projektu - Zielone Światło dla NEET!

01.11.2016

Celem projektu jest zwiększenie adaptacyjności do potrzeb rynku pracy 36 kobiet i 30 mężczyzn, osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (osób biernych zawodowo w tym długotrwale. Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, z niskim stażem pracy, oraz terenów wiejskich. Osoby uczestniczące w projekcie zwiększą swoją aktywność zawodową, społeczną.

Projekt realizowany jest w oparciu i ścieżkę reintegracji co oznacza iż jest on stworzony indywidualnie do potrzeb danego uczestnika projektu.

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2016 - 31.10.2017 na terenie województwa Wielkopolskiego

Etapy w projekcie:
1) nabór zgłoszeń
2) weryfikacja zgłoszeń
3) utworzenie list uczestników
4) zawarcie umów z uczestnikami

 

Uczestnikiem projektu może zostać osoba  w wieku od 18 do 29 roku życia wykluczeniem społecznym, zawodowym w tym:

·         Osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

·         Osoby długotrwale bezrobotne

·         Osoby niepełnosprawne

·         Osoby zamieszkujące tereny wiejskie

 

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

1)      Wsparcie doradcze

2)      Pośrednictwo pracy

3)      Kurs profesjonalny:

·         robotnik gospodarczy

·         pracownik call center z obsługa komputera

·         pracownik biurowy z obsługą komputera

4)     Bon szkoleniowy

5)    Staże zawodowe (3 miesięczny płatny staż)

6)      Zatrudnienie wspomagane

 

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:

 

Hoża 1,60-591  Poznań

e-mail:

.

tel. 61 642 94 46

 

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

 

Wartość projektu: 975 380,60zł

Dofinansowanie projektu z UE: 926 611,57 zł